Celní služby

V oblasti celních služeb nabízíme:
  • Zastupování v celním řízení
  • Vystavování celních prohlášení v režimu e-vývoz a e-dovoz
  • Zajištění celního dluhu v souvislosti s celním řízením na základě předběžné dohody
  • Zajištění vystavení osvědčení o původu zboží EUR.1 a statusu zboží ATR
  • Vyplnění karnetu TIR i v elektronické podobě a vyhotovení nákladních listů CMR
  • Poradenská činnost k celním předpisům EU při dovozu a vývozu zboží , pomoc se zařazením zboží
Samozřejmostí pro naše klienty je zastižitelnost 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu.