Intrastat

INTRASTAT-CZ je systém evidence a statistiky obchodní výměny mezi státy Evropské unie po 1. květnu 2004. Po vstupu do EU nahradí provádění celních služeb pro obchodní transakce mezi státy Evropské unie systém sběru dat pro statistiku obchodu mezi členskými státy Evropské unie. Povinnost vykazovat data pro INTRASTAT je dána ustanovením předpisů EU, která jsou pro ČR upravena celním zákonem a vyhláškou č. 201 / 2005 Sb. o statistice vyváženého a dováženého zboží.
Nabízíme vyplnění výkazu za firmu jako její zástupce. Naši pracovníci jsou již v předstihu proškolováni i v oblasti zpracovávání evidence a statistiky INTRASTATU, máme softwarové vybavení pro INTRASTAT, a proto Vám nabízíme možnost zpracování údajů pro systém INTRASTAT-CZ.

Výhodou zpracovávání INTRASTATU námi, jako zástupcem, bude pro Vás úspora pracovní síly na zpracování nové evidence obchodů v rámci EU, nákladů na školení této síly, sledování změn TARICU a dalších nákladů s tímto spojených.